[Review-Meta][Series] Person of Interest (part 1)


Bài 1: Khía cạnh nghệ thuật

Tôi biết Person of Interest (PoI) từ 2 năm trước nhưng tôi thấy poster lẫn tóm tắt nội dung không mấy hấp dẫn, đây lại là procedural series (mỗi tập một vụ án), nên tôi bỏ qua. Bẵng đến năm nay, anh Hà Huy Hoàng khen series này và nhắc đến cái tên Jonathan Nolan. Vậy là ngay lập tức vào wiki kiểm chứng, đúng là Jonathan Nolan là creator của show này rồi và down về ngay lập tức. Đúng như khi có cái tên Nolan làm bảo chứng, tôi không hề thất vọng. Phần 1 này tôi chủ yếu nói về phần mà môn ngữ văn gọi là “nghệ thuật” ấy, còn các bài về các nhân vật, phân tích về theme, chi tiết về một tập riêng với bài nhảm fangirl sẽ từ từ đăng.

Continue reading “[Review-Meta][Series] Person of Interest (part 1)”

Advertisements