[Feeling] Viết cho Westlife-thần tượng của tôi


Warning: Viết trong tâm trạng không được ổn định

Vâng, cuối cùng cũng phải viết thôi. Đâu trốn tránh sự thật mãi được. Vừa ngồi viết vừa nghe bài “Forever and ever” của AKB48-bài hát với tiếng guitar điện đệm với nhạc điệu vui tươi mà sao tôi muốn khóc đến thế!

Continue reading “[Feeling] Viết cho Westlife-thần tượng của tôi”

Advertisements