Về passwords

*Các fic có password vì:

_ Không có per. của tác giả

_ Tác giả không cho phép dịch dù có xin per. hay không

_ Tác giả không cho per.

_ Rating cao hoặc/và chứa nhiều yếu tố nhạy cảm

_ Hạn chế việc ăn cắp bản dịch

*Password của fic rating cao có per. dễ tìm.

*Fic không có per. của tác giả hoặc tác giả không cho phép dịch dù có xin per. hay không có rating càng thấp thì password càng dễ tìm; ngược lại, fic không có per. của tác giả hoặc tác giả không cho phép dịch dù có xin per. hay không có rating càng cao, nhiều yếu tố nhạy cảm thì password càng khó tìm.

*Mọi password đều có thể tìm được bằng google và cái đầu. Vì thế, người dịch sẽ KHÔNG tiết lộ password dưới bất kì tình huống nào.

*Chuyện chia sẻ password: tùy người đọc. Nếu người đọc quyết định chia sẻ password cho người khác thì người dịch thực sự khâm phục độ cao thượng của người đọc: bản thân phải vò đầu bứt tai tìm cho ra password rồi cuối cùng cho người khác biết, để họ không tốn chút công sức nào.

*Tất cả password đều là chữ thường, không cách, không dấu.

Sau đây là câu chuyện đằng sau quyết định có tính chất hoang tưởng là đặt password mọi fic rate từ thấp tới cao. Ngày xưa, rất tự tin đi dịch fic không xin per. tác giả vì nghĩ chả thể có chuyện bị lần ra, bởi lẽ tác giả có biết tiếng Việt đâu. Ấy thế mà, một ngày đẹp trời, tác giả tìm ra! Còn vô comment nữa chớ. Hên thay, bạn ấy dễ tính, không bực bội gì. Vậy là rút kinh nghiệm, từ đây về sau phải đặt pass mọi fic.

Advertisements