Fanfic đã dịch

_ Các fic không kèm tên tác giả nghĩa là tác giả không cho phép dịch dù có xin per. hay không hoặc không cho per.

_ Quy định về sử dụng fic dịch tại blog: http://wp.me/P1x5pV-mC

_ Về password: http://wp.me/P1x5pV-oQ

_ Danh sách fanfic được chia theo fandom (theo thứ tự bảng chữ cái) và rating từ thấp đến cao.

THE DARK KNIGHT TRILOGY

[K] Khoảnh khắc – Stargazer Nataku (1/1 | Alfred & Bruce)

Advertisements